Stamboom op internet

Al een aantal jaren bestaat een mooie website voor stamboomonderzoekers: Genealogie Online. Op deze site heeft de Stichting een account en worden onze gegevens gepubliceerd, maar alleen de kale gegevens: naam, data en plaatsen.
Hoofdscherm van Aldfaer

Van papier naar computer

In mijn boekenkast staat een grote gele multomap. Daarin zit het Geslachtsregister van de Familie Lautenbach, opgesteld door mijn vader Anton Lautenbach. Het bevat de rechte lijn vanaf onze stamvader Jacobus Lautenbach tot Tiemen Lautenbach (1837-1915), de grootvader van mijn vader. Vanaf deze Tiemen volgen al zijn afstammelingen, de naaste…
Dodenherdenking in de Martinustsjerke in Tzummarum - 4 mei 2023

Dodenherdenking in de Martinustsjerke in Tzummarum – 4 mei 2023

Met het verhaal rond het overlijden van Franciscus Theodorus Cuijpers, door zijn ouders Jantje genoemd, heeft Jacob Lautenbach aan de Dodenherdenking op 4 mei 2023 in Tzummarum een extra dimensie toegevoegd.

Herinneringen – wat is waar?

De burgerlijke stand en de kerkboeken zijn besproken. Daarmee hebben we de belangrijkste bronnen voor de harde gegevens gehad: namen en geboorte-, huwelijks- en sterfdata. De kale stamboom kan hiermee gemaakt worden. Maar het wordt pas echt leuk als er verhalen omheen komen! Iedereen kent wel familieverhalen en iedereen heeft…
Overleden Cornelis Lautenbach 1709

Kerkelijke registratie – begraven

De registratie van dopen en trouwen voor 1811 in de DTB-registers levert veel informatie op. Niet alles is vastgelegd, niet alles is bewaard, maar er is veel te achterhalen. Maar DTB staat voor dopen – trouwen – begraven. Wat is er van overlijden en begraven te vinden?

Kerkelijke registratie – doop en huwelijk

Voordat we in het vorige Familieblad een uitstapje maakten naar de Friese familienamen, waren we met ons onderzoek aangeland in 1811. In dat jaar is de burgerlijke stand ingevoerd en moet iedereen een familienaam laten vastleggen. Een groot deel van de aktes is op internet te vinden, op wiewaswie.nl en…
Friese achternamen in onze stamboom

Friese familienamen

Eén van onze donateurs stelt ons een vraag: kan iemand uitleggen wat de betekenis is van uitgangen van veel Friese familienamen, zoals -stra, -ma, -inga, enzovoorts? Ook dat is stamboomonderzoek en daarbij kun je goed gebruik maken van wat deskundigen daarover gepubliceerd hebben. Ik ben dus maar eens op zoek…

De naam ligt vast – of niet?

Sinds 1811 of soms iets later heeft iedereen in Nederland een familienaam, of zoals we nu meestal zeggen: een achternaam. Die naam wordt doorgegeven van ouders naar kinderen, meestal via de vader. Daar zijn wettelijke regels voor, dat staat vast. Maar zit er echt geen beweging in?
Napolean

Iedereen heeft een naam

Napoleon heeft gezorgd dat we allemaal een familienaam hebben. Je hoort nogal eens dat veel mensen dat onzin vonden. Dat ze dachten dat de naam niet lang zou blijven en daarom een rare naam kozen. Maar het klopt niet, of maar voor een klein deel. Hoe zit het dan wel?…
Cover Zelf baas zijn

Zelf baas zijn – door Catharina Lautenbach

In Zelf baas zijn – Twee eeuwen Friese familiegeschiedenis legt Catharina Lautenbach het mozaïek van de levens van haar Friese voorouders. Lang na hun dood klinken hun stemmen door en rijzen, tegen de achtergrond van hun tijd, eigenzinnige karakters op uit de verhalen over hun liefdes en lotgevallen.In elk hoofdstuk…