Stamvader

Stamvader

Onze gezamenlijke stamvader is Jacobus Lautenbach. Hij is overleden op 17 maart 1611 in Leeuwarden en begraven in de Grote of Jacobijnerkerk. De grafsteen is daar nog altijd te vinden, bij binnenkomst door de hoofdingang meteen rechts. Zijn sterfdatum is daarop vermeld en zijn leeftijd: 73 jaar. Dat betekent dat hij in 1537 of 1538 is geboren.

Vanaf 1584, als hij in Leeuwarden komt wonen, is er veel over hem bekend. Hij studeerde rechten, bekleedde belangrijke functies en had nauwe banden met Willem Lodewijk van Nassau, neef (oomzegger) van Willem van Oranje en stadhouder in Friesland. Daardoor duikt Jacobus in vele archiefstukken op.

In het boek Lautenbach – Vier eeuwen familiegeschiedenis is dan ook heel wat over hem te vinden. Ook na publicatie van het boek verschijnen er vaak nog stukken over Jacobus in het Familieblad. De zoektocht naar zijn waarschijnlijk Duitse herkomst heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Wel weten dat zijn vrouw Engeltje Klots waarschijnlijk afkomstig is uit de omgeving van Aken.

Grafzerk Jacobus