Oprichting en doel

Oprichting en doel

Op zaterdag 18 juni 1988 kwamen vijf Lautenbachs in Diever bij elkaar om te komen tot de oprichting van een Lautenbach familievereniging. Die vereniging werd bij nader inzien een stichting en de vijf initiatiefnemers vormden het bestuur.

De Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611 is opgericht op 3 november 1989 en daarmee de oudste nog actieve genealogie stichting of vereniging in Nederland.

Het doel van de stichting is in de oprichtingsakte als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel alle gegevens en wetenswaardigheden te verzamelen en te noteren ter komplementering van de genealogie van het geslacht Lautenbach, in ieder geval betreffende de nakomelingen van Jacobus Lautenbach, die leefde van vijftienhonderdzevenendertig of vijftienhonderdachtendertig tot zeventien maart zestienhonderdelf, alsmede het verzamelen, verwerven, in bruikleen nemen en geven van zaken, welke behoren of behoord hebben aan het geslacht Lautenbach, welke zaken zij eventueel tentoonstelt of tentoon doet stellen en verder al datgeen dat in de ruimste zin des woords dienstbaar is aan het gestelde doel.

Om het doel te verwezenlijken:

  • Houdt de stichting een (digitale) stamboom bij
  • Heeft de stichting in 2004 het boek Lautenbach – Vier eeuwen familiegeschiedenis gepubliceerd
  • Geeft de stichting twee keer per jaar het Familieblad uit.
De eerste bijeenkomst in Diever, van links naar rechts: Johan, Jacob, Gea, Albert (vooraan), Syds, Henk, Janna en Anton Lautenbach