Zelf baas zijn – door Catharina Lautenbach

In Zelf baas zijn – Twee eeuwen Friese familiegeschiedenis legt Catharina Lautenbach het mozaïek van de levens van haar Friese voorouders. Lang na hun dood klinken hun stemmen door en rijzen, tegen de achtergrond van hun tijd, eigenzinnige karakters op uit de verhalen over hun liefdes en lotgevallen.In elk hoofdstuk figureert een voorouder. Zo wordt aan de hand van allerlei overgeleverde verhalen overgrootvader Folkert Lautenbach, de duvel fan Kûkherne, tot leven gewekt. De mentaliteit van de vrijgevochten Wâldsjer, die zelf baas wil zijn, spat van hem af. Zijn zoon Jan, getekend door de armoede in zijn jeugd, leeft voorzichtiger, maar maakt niettemin keuzes die hem geen rijkdom, maar wel vrijheid en een leven in zijn geliefde Wâlden opleveren. Geconfronteerd met macht en autoriteit gaan vader noch zoon het gevecht uit de weg; ze lijken het soms juist op te zoeken.

In een ander hoofdstuk wordt, aan de hand van brieven uit 1905-1913 de jeugd van grootmoeder Pieternella Hoornstra gereconstrueerd. ‘Mijn stiefmoeder heeft me gewoon bij mijn familie vandaan gehouden. Dat kán toch niet?’ verzucht ze gedurende haar leven geregeld. Haar moeder, de geheimzinnige en onbekende Catharina, blijkt bij naspeuring en ondanks haar vroege dood toch enige sporen nagelaten te hebben. Wat zou het Pieternella tot tranen toe geroerd hebben als ze geweten had wat uit een brief van 1905 blijkt, namelijk dat de familie van haar moeder haar, het weeskind, graag in hun midden had opgenomen.

In weer andere hoofdstukken wordt het leven van de familie van moederszijde belicht: heidebeppe Hebeltje, die veertien kinderen baarde en er zeven naar het graf moest dragen, en haar eigenzinnige dochter Hielkje, een doorzetter die ondanks vele tegenslagen in haar leven en door steeds weer ‘de hand aan de ploeg te slaan’ weet te overleven en voor haar vele kleinkinderen een zorgzame beppe is.

Kortom: een caleidoscoop aan portretten, die samen een beeld schetsen van Friese families in de laatste twee eeuwen.

Cover Zelf baas zijn

Zelf baas zijn – Twee eeuwen Friese familiegeschiedenis
door Catharina Lautenbach
224 pagina’s
Ook als e-book verkrijgbaar