Het bestuur

Het bestuur bestaat sinds 1 januari 2020 uit:

  • Johan Lautenbag uit Leeuwarden, voorzitter
  • Ineke Lautenbach uit Nieuwegein, secretaris-penningmeester-archivaris

Het eerste bestuur dat vanaf het begin tot 2004 in deze samenstelling gefunctioneerd heeft bestond uit:

  • Jacob Lautenbach uit IJlst, voorzitter
  • Anton Lautenbach uit Groningen, secretaris-penningmeester
  • Henk Lautenbach uit Hengelo, archivaris
  • Johan Lautenbach uit Franeker, algemeen bestuurslid
  • Sijds Lautenbach uit Bolsward, algemeen bestuurslid

Van links naar rechts: Johan, Jacob, Henk, Sijds en Anton Lautenbach.

In de jaren  daarna haakten Johan, Anton, Henk en Sijds om diverse redenen af. Vanaf 2008 bestond het bestuur uit twee personen: nog steeds Jacob als voorzitter en zijn broer Johan Lautenbach uit Leeuwarden als penningmeester. Zij bleven tot 2020.

Nieuwebestuur Links: Ineke Lautenbach, rechts: Johan Lautenbag