Familiewapen

Familiewapen

In de collectie Muschart in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag is een wapen opgenomen onder de naam Lautenbag, dat ontleend is aan het wapenboek van Jacob Romein uit 1753. De omschrijving van het wapen luidt: in blauw drie golvende zilveren dwarsbalken, met als helmteken een vlucht.

Op de grafzerk van Jacobus Lautenbach in de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden is nog flauw een wapen zichtbaar. Maar het is nog duidelijk genoeg om te zien dat het om dit wapen gaat. Ook op de grafzerk van Jacobus’ dochter Catharina is het te vinden.

Elke afstammeling van Jacobus Lautenbach mag het familiewapen voeren!