Privacyverklaring

Inleiding
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611 (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, de klanten van klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te helpen de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Dit privacy statement legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op via secretaris@jacobuslautenbach.nl of 030 606 0287.

Wie zijn wij?
Wij zijn Stichting Jacobus Lautenbach; opgericht met als doel het onderzoeken en vastleggen van de familiegeschiedenis. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Ons vestigingsadres is Weegbree 5, 3434 ER Nieuwegein.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, beroep en/of functietitel, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), transactiegegevens, interessegebieden, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.

Ledenadministratie en dienstverlening
In onze administratie houden we bij wie er betrokken zijn de Stichting Jacobus Lautenbach. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om je te kunnen bereiken, maar ook gegevens over je interessegebieden en werkzaamheden zodat we je zo goed mogelijk van informatie en advies kunnen voorzien. Daarnaast gebruiken we gegevens voor het kunnen versturen van offertes en/of overeenkomsten en voor het afleveren van producten en/of diensten.

We zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail, post, LinkedIn, Facebook, etc. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Als wij een opdracht uitvoeren voor onze klant, krijgen we ook te maken met persoonsgegevens. Wij hanteren voor dit soort opdrachten een verwerkersovereenkomst, waarin alle kaders met betrekking tot het opslaan, beheren en verwerken van de persoonsgegevens staan.

Contact- en bestelformulieren
Middels onze contact- en bestelformulieren op de website kun je contact met ons opnemen. Je gegevens worden dan ook alleen éénmalig gebruikt voor het leggen van contact of voor het opstellen van een offerte of het leveren van materialen. Mogelijk worden je contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Nieuwsbrieven en mailings
Wij bieden de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uitschrijven kan te allen tijde via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Marketingdoeleinden
Wij houden algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Rechten van betrokkenen
De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wil je gebruikmaken van je rechten of heb je vragen/opmerkingen? Neem hiervoor contact op via secretaris@jacobuslautenbach.nl of 030 606 0287.

Informatie en inzage: je kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Daarnaast vertellen we je graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.
Rectificatie: je kunt te allen tijde een wijziging in je persoonsgegevens doorgeven, als je bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van je hebben.
Vergetelheid: je hebt het recht tot het laten verwijderen van je persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie of voor het inactieve mailbestand.
Beperking: je kunt de verwerking van je persoonsgegevens laten beperken als je het idee hebt dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken.
Bezwaar, recht tot verzet: je kunt bezwaar indienen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: je kunt onder de AVG je persoonsgegevens ook over laten dragen. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.
Toestemming intrekken: je kunt per verwerking je toestemming intrekken. Zo meld je je bijvoorbeeld alleen af voor nieuwsbrieven.
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer je denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wil je rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kan je daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslag van de verwerking
Zoals toegelicht in dit privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met jouw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, de leverancier van ons CRM systeem, de salarisadministratie, de externe ICT service, Google (Analytics) en e-mailmarketingsysteemaanbieders. Maar ook partijen zoals drukkerijen en postverwerkers.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Cookie verklaring
Wij gebruiken cookies op de website van de Stichting Jacobus Lautenbach om de dienstverlening te verbeteren, de websites naar behoren te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Stichting Jacobus Lautenbach website en hun functionaliteit.

Soorten cookies
Functionele en noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

  • Jouw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal, artikelen in je winkelmandje en informatie in (bestel)formulieren.
  • Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op je scherm verschijnt.
  • Je de inloggegevens van je account op kunt slaan zodat je die niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren.
  • Je betalingen kunt doen via de website waar dit van toepassing is.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het websitegebruik te meten kunnen we de website constant blijven verbeteren voor een optimale gebruikerservaring. We verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem, waar via cookies de volgende gegevens in worden opgeslagen:

  • IP-adres
  • Technische kenmerken zoals het type browser
  • Vanaf welke pagina je op deze website bent gekomen
  • Wanneer en hoe lang je deze website bezoekt of gebruikt
  • Of je gebruikmaakt van de functionaliteiten van de website
  • Welke pagina’s je bezoekt op de website

Social media cookies
Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een YouTube video op de website, een Google Maps mogelijkheid bij contact of een social media button. Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst wanneer je op de website een social media button aanklikt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Verwijderen
Cookies kun je het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Je vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

Nieuwegein, 17 juni 2020