Mutaties doorgeven

Mutaties doorgeven

Bent u verhuisd en wilt u het Familieblad blijven ontvangen op uw nieuwe adres? Bent u nabestaande van een overleden donateur?
Hebt u andere wijziging?

Dit kunt u doorgeven via een e-mail met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en donateur-nummer naar: secretaris@jacobuslautenbach.nl

Mutaties doorgeven