Actueel

Herinneringen – wat is waar?

De burgerlijke stand en de kerkboeken zijn besproken. Daarmee hebben we de belangrijkste bronnen voor de harde gegevens gehad: namen en geboorte-, huwelijks- en sterfdata. De kale stamboom kan hiermee gemaakt worden. Maar het wordt pas echt leuk als er verhalen omheen komen! Iedereen kent wel familieverhalen en iedereen heeft eigen herinneringen. Ik deel graag …

Kerkelijke registratie – begraven

De registratie van dopen en trouwen voor 1811 in de DTB-registers levert veel informatie op. Niet alles is vastgelegd, niet alles is bewaard, maar er is veel te achterhalen. Maar DTB staat voor dopen – trouwen – begraven. Wat is er van overlijden en begraven te vinden?

Kerkelijke registratie – doop en huwelijk

Voordat we in het vorige Familieblad een uitstapje maakten naar de Friese familienamen, waren we met ons onderzoek aangeland in 1811. In dat jaar is de burgerlijke stand ingevoerd en moet iedereen een familienaam laten vastleggen. Een groot deel van de aktes is op internet te vinden, op wiewaswie.nl en natuurlijk in de provinciale archieven. …

Friese familienamen

Eén van onze donateurs stelt ons een vraag: kan iemand uitleggen wat de betekenis is van uitgangen van veel Friese familienamen, zoals -stra, -ma, -inga, enzovoorts? Ook dat is stamboomonderzoek en daarbij kun je goed gebruik maken van wat deskundigen daarover gepubliceerd hebben. Ik ben dus maar eens op zoek gegaan. Deel 4 van de …

De naam ligt vast – of niet?

Sinds 1811 of soms iets later heeft iedereen in Nederland een familienaam, of zoals we nu meestal zeggen: een achternaam. Die naam wordt doorgegeven van ouders naar kinderen, meestal via de vader. Daar zijn wettelijke regels voor, dat staat vast. Maar zit er echt geen beweging in?

Iedereen heeft een naam

Napoleon heeft gezorgd dat we allemaal een familienaam hebben. Je hoort nogal eens dat veel mensen dat onzin vonden. Dat ze dachten dat de naam niet lang zou blijven en daarom een rare naam kozen. Maar het klopt niet, of maar voor een klein deel. Hoe zit het dan wel? Deel 2 van de serie …

Zelf baas zijn – door Catharina Lautenbach

In Zelf baas zijn – Twee eeuwen Friese familiegeschiedenis legt Catharina Lautenbach het mozaïek van de levens van haar Friese voorouders. Lang na hun dood klinken hun stemmen door en rijzen, tegen de achtergrond van hun tijd, eigenzinnige karakters op uit de verhalen over hun liefdes en lotgevallen.In elk hoofdstuk figureert een voorouder. Zo wordt …

Myn libben – door IJme Lautenbach

Het levensverhaal van IJme Lautenbach door hem zelf verteld in dit mooie boek. Een Friese titel, maar geschreven in het Nederlands.

Iedereen komt tot 1811

Hoe doe je stamboomonderzoek? En hoe ging dat vroeger? Ineke Lautenbach vertelt over haar ervaringen nu en die van haar vader Anton Lautenbach vroeger. Deel 1 van de serie gaat over de burgerlijke stand.

Johannes Veldhuis: De pake die ontbrak – door Jacob Lautenbach

Jacob Lautenbach heeft het boek Johannes Veldhuis: De pake die ontbrak geschreven vanuit de wens om een familiegeheim op te lossen. Jacob vertelt: “In mijn familie ontbrak er een pake, de vader van mijn moeder. Er werd over hem nooit gesproken, een afbeelding van hem was er niet en zijn graf was niet te vinden. …