Johannes Veldhuis: De pake die ontbrak – door Jacob Lautenbach

Jacob Lautenbach heeft het boek Johannes Veldhuis: De pake die ontbrak geschreven vanuit de wens om een familiegeheim op te lossen. Jacob vertelt: “In mijn familie ontbrak er een pake, de vader van mijn moeder. Er werd over hem nooit gesproken, een afbeelding van hem was er niet en zijn graf was niet te vinden.
Het idee om deze pake Johannes terug te vinden was voor mij de stimulans om jarenlang onderzoek naar hem te doen. Dat onderzoek bracht mij in regionale en landelijke archieven, waar zoveel informatie omtrent hem aanwezig bleek te zijn dat de contouren van zijn leven te voorschijn kwamen. De al decennia geleden door mij bij verwanten van Johannes verkregen, en op de band vastgelegde verhalen over hem vulden het beeld van Johannes Veldhuis verder aan.
Het resultaat van deze zoektocht naar mijn pake Johannes Veldhuis is te vinden in dit boek waarin hij een plek heeft gekregen temidden van zijn omvangrijke familie.”

Cover De pake die ontbrak

Johannes Veldhuis: De pake die ontbrak
door Jacob Lautenbach
330 pagina’s