Familieblad 64 gepubliceerd

In juni 2020 is Familieblad 64 gepubliceerd en verzonden naar onze donateurs. Een overzicht van de inhoud:

  • Je bent prima zoals je bent – Catharina Lautenbach in gesprek met Ineke Lautenbach, secretaris-penningmeester van de Stichting
  • Jacob Lautenbach bedankt voor de ontvangen eerste Erespeld
  • Iedereen komt tot 1811 – Serie stamboomonderzoek deel 1: de burgerlijke stand
  • Geen onderduikers maar gasten – Jan van den Berg vertelt over zijn oom Simon en tante Bep
  • Tweede Erespeld uitgereikt aan Johan Lautenbach, penningmeester van 2008 tot en met 2019
  • Dát vind ik nou leuk! – een duik in het archief van de Stichting
  • Pake Kees op de Heringslogger – Johan en Klaas Lautenbag in Emden

En verder natuurlijk de vaste rubrieken: bericht van het bestuur door voorzitter Johan Lautenbag en de aanvullingen op het familieboek.

Geïnteresseerd maar nog geen donateur? Meldt u aan en ontvang Familieblad 64!